Склад кафедри

Тодоріко Лілія Дмитрівна 

 завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор


У 1990 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»;

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби;

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Зміни щитоподібної залози та дії кортизолу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: удосконалення лікування хворих старших вікових груп», за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби;

У 2011 році вищою атестаційною комісією України їй присвоєно вчене звання професора.

Вища кваліфікаційна лікарська категорія з терапії (2004 р.); вища кваліфікаційна лікарська категорія з пульмонології (2011 р.), ІІ лікарська категорія з фтизіатрії (2010 р.).

За період наукової діяльності опублікована 737 наукових  праць, у тому числі: 5 монографій, 28 навчальних посібників, 287 статей у міжнародних та фахових виданнях, 389 тез, 15 патентів на винахід, 5 нововведення, 7 інформаційних листів про нововведення у сфері охорони здоров’я, 6 методичних рекомендацій, 12 рацпропозицій.
Степаненко Валерія Олексіївна 
асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології БДМУ 
кандидат медичних наук

У 1964 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут, спеціальність лікар-лікувальник.  У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан нирок у хворих на туберкульоз легень у процесі лікування препаратами другого ряду (етіонамідом, піразинамідом, етоксидом)»

Керівник: професор Клочкова Людмила Семенівна.

Вища лікарська кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Фтизіатрія» з 1995 року.

За період наукової діяльності надруковано 180 наукових праць, співавтор 4 інформаційних листів, 3 навчальних посібників.

За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Чернівецької міської ради, управління охорони здоров’я.
Сливка Віктор Іванович 
 кандидат медичних наук, доцент кафери фтизіатрії та пульмонології

Закінчив Чернівецький державний медичний  інститут в 1986 році . 

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетична роль тахикінінів в порушенні функції зовнішнього дихання у хворих на деструктивний туберкульоз легень та способи їх корекції» у 2001 р.

Науковий керівник:
Д. мед .н., професор кафери фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця Процюк Раду Георгійович.

Вища кваліфікаційна лікарська категорія з фтизіатрії (2010 р.); спеціалізація з дитячої фтизіатрії (2012 р.)

Автор 1 підручника, 5 навчальних посібників, 125 наукових праць, 19 раціоналізаторських пропозицій, 2 винаходів.

Куратор І-го фтизіотерапевтичного відділення ОПТД та дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора».

Бойко Анна Вікторівна 

У 2004 році закінчила з відзнакою Буковинську державну медичну академію з фаху “лікувальна справа”.

У 2005 році закінчила очний цикл однорічної інтернатури з фаху “Фтизіатрія” на базі Чернівецького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. У 2005 році захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу і отримала звання магістра медицини з фтизіатрії (науковий керівник – д.мед.н., професор Сидорчук І.Й.).

Кандидат медичних наук з 2009 року. Кандидатську дисертацію на тему «Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням» захистила 22 червня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України» в м.Київ, протокол №28-09/6, диплом ДК №056551 (науковий керівник – д.мед.н., професор Черенько С.О.).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, місце роботи та посада:
15.10.2004 – 31.06.2005 рр. – магістрант кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинської державної медичної академії.
01.09.2005 – 31.08.2006 рр. – викладач-стажист кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинської державної медичної академії.
01.09.2006 – 31.08.2010 рр. – асистент кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинського державного медичного університету.
01.09.2010 – по теперішній час – доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

Бойко А.В. має 155 публікацій, з них 100 наукового та 20 навчально-методичного характеру. У співавторстві  видано 9 навчальних посібників для студентів старших курсів та лікарів-інтернів вищих навчальних медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та практичних лікарів, отримано 1 патент на винахід, 1 нововведення, 12 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційний лист.

Єременчук Інга Василівна

  
У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходила інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2009 навчалася в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Ефективність режимів хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень з невідомою чутливістю до антимікобактеріальних препаратів», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримала диплом магістра медицини з відзнакою. 
З лютого 2011 року по листопад 2012 рік працювала на посаді асистента кафедри, за час роботи проводила практичні заняття з «Фтизіатрії» з іноземними та вітчизняними студентами 4 курсу. 
З листопада 2012 року навчається в аспірантурі зі спеціальності «Фтизіатрія», запланована кандидатська дисертаційна робота на тему «Клінічно-імунологічна характеристика хіміорезистентного туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих, ефективність та оптимізація режимів хіміотерапії» науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. 
В 2016 році захищена кандидатська дисертація на тему "Клініко-імунологічні особливості мультирезистентного туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих, ефективність та оптимізація лікування"
Науковий доробок: 5 монографій, 52 статей, 95 тез та 4 раціоналізаторські пропозиції. Співавтор 3-х патентів, 4-х навчальних посібників та 2-х інформаційного листа.

Є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи кафедри.

Герман Антоніна Олександрівна

 
У 2008 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". В 2008-2010 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія". Після закінчення інтернатури працювала на посаді лікаря-фтизіатра Глибоцької ЦРКЛ. Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

У квітні 2011 року заплановано кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від тиреоїдного, глюкокортикоїдного гомеостазу та цитокіно-апоптичної регуляції”.

З 1 вересня 2011 року зарахована на посаду асистента кафедри фтизіатрії та пульмонології, де працює по теперішній час.
За час роботи на кафедрі проводила практичні заняття з фтизіатрії зі студентами 4-го та 5-го курсу.

Сем’янів Ігор Олександрович

  У 2011 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходив інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2013 навчався в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистив магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Особливості перебігу бронхообструктивного синдрому при різних формах туберкульозу легень», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримав диплом магістра медицини з відзнакою. 

З лютого 2013 року працює лікарем-фтизіатром на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру.
Відповідальний за проведення лікувально-консультативної та профорієнтаціної роботи кафедри. Відповідальний за наповнення серверу дистанційного навчання Moodle.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази», за спеціальністю 14.01.26 - фтизіатрія.


Науковий доробок: 91 стаття, 135 тез, 4 раціоналізаторські пропозиції, 14 патентів, 4 монографії, співавтор 4 наукових посібників.

Підвербецька Олена Валеріївна

У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходила інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2013 навчалася в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Клінічно-патогенетичний аналіз особливостей перебігу туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримала диплом магістра медицини з відзнакою.

З лютого 2013 року працює лікарем-фтизіатром на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру

З червня 2013 року працює старшим лаборантом на кафедрі фтизіатрії та пульмонології. 
01.02.2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Режими протитуберкульозної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень з порушенням мікробіоценозу та адсорбтивної функції кишечнику"
Являються куратором студентського наукового гуртка

Науковий доробок: 3 монографії, 32 статі, 56 тез та 4 раціоналізаторська пропозиція.