Склад кафедри

Тодоріко Лілія Дмитрівна 

 завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор


У 1990 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»;
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби;
У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Зміни щитоподібної залози та дії кортизолу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: удосконалення лікування хворих старших вікових груп», за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби;
У 2011 році вищою атестаційною комісією України їй присвоєно вчене звання професора.
Вища кваліфікаційна лікарська категорія з терапії (2004 р.); вища кваліфікаційна лікарська категорія з пульмонології (2011 р.), ІІ лікарська категорія з фтизіатрії (2010 р.).
За період наукової діяльності опублікована 737 наукових  праць, у тому числі: 5 монографій, 28 навчальних посібників, 287 статей у міжнародних та фахових виданнях, 389 тез, 15 патентів на винахід, 5 нововведення, 7 інформаційних листів про нововведення у сфері охорони здоров’я, 6 методичних рекомендацій, 12 рацпропозицій.

Сливка Віктор Іванович 
 кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Закінчив Чернівецький державний медичний  інститут в 1986 році . 
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетична роль тахикінінів в порушенні функції зовнішнього дихання у хворих на деструктивний туберкульоз легень та способи їх корекції» у 2001 р.
Науковий керівник:
Д. мед .н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця Процюк Раду Георгійович.
Вища кваліфікаційна лікарська категорія з фтизіатрії (2010 р.); спеціалізація з дитячої фтизіатрії (2012 р.)
Автор 1 підручника, 5 навчальних посібників, 125 наукових праць, 19 раціоналізаторських пропозицій, 2 винаходів.
Куратор І-го фтизіотерапевтичного відділення ОПТД та дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора».

Бойко Анна Вікторівна 


У 2004 році закінчила з відзнакою Буковинську державну медичну академію з фаху “лікувальна справа”.
У 2005 році закінчила очний цикл однорічної інтернатури з фаху “Фтизіатрія” на базі Чернівецького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. У 2005 році захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу і отримала звання магістра медицини з фтизіатрії (науковий керівник – д.мед.н., професор Сидорчук І.Й.).
Кандидат медичних наук з 2009 року. Кандидатську дисертацію на тему «Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням» захистила 22 червня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України» в м.Київ, протокол №28-09/6, диплом ДК №056551 (науковий керівник – д.мед.н., професор Черенько С.О.).
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, місце роботи та посада:
15.10.2004 – 31.06.2005 рр. – магістрант кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинської державної медичної академії.
01.09.2005 – 31.08.2006 рр. – викладач-стажист кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинської державної медичної академії.
01.09.2006 – 31.08.2010 рр. – асистент кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинського державного медичного університету.
01.09.2010 – по теперішній час – доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.
Бойко А.В. має 155 публікацій, з них 100 наукового та 20 навчально-методичного характеру. У співавторстві  видано 9 навчальних посібників для студентів старших курсів та лікарів-інтернів вищих навчальних медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та практичних лікарів, отримано 1 патент на винахід, 1 нововведення, 12 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційний лист.

Єременчук Інга Василівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології
 
  
У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходила інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2009 навчалася в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Ефективність режимів хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень з невідомою чутливістю до антимікобактеріальних препаратів», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримала диплом магістра медицини з відзнакою. 
З лютого 2011 року по листопад 2012 рік працювала на посаді асистента кафедри, за час роботи проводила практичні заняття з «Фтизіатрії» з іноземними та вітчизняними студентами 4 курсу. 
З З 2016 році захищена кандидатська дисертація на тему "Клініко-імунологічні особливості мультирезистентного туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих, ефективність та оптимізація лікування", науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. 
Науковий доробок: 5 монографій, 52 статей, 95 тез та 4 раціоналізаторські пропозиції. Співавтор 3-х патентів, 4-х навчальних посібників та


У 2020 році здобула вчене звання доцента.
Є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи кафедри.


Сем’янів Ігор Олександрович
кандидат медичних наук, доцент кафери фтизіатрії та пульмонології


  У 2011 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходив інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2013 навчався в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистив магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Особливості перебігу бронхообструктивного синдрому при різних формах туберкульозу легень», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримав диплом магістра медицини з відзнакою. 
З лютого 2013 року працює лікарем-фтизіатром на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру.
Відповідальний за проведення лікувально-консультативної та профорієнтаціної роботи кафедри. Відповідальний за наповнення серверу дистанційного навчання Moodle.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази», за спеціальністю 14.01.26 - фтизіатрія.
У 2019 році здобув вчене звання доцента.
Науковий доробок: 91 стаття, 135 тез, 4 раціоналізаторські пропозиції, 14 патентів, 4 монографії, співавтор 4 наукових посібників.

Підвербецька Олена Валеріївна
кандидат медичних наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології


У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету проходила інтернатуру зі спеціальності «Фтизіатрія та пульмонологія» на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру. З вересня 2013 навчалася в магістратурі за спеціальністю «Фтизіатрія». Захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Клінічно-патогенетичний аналіз особливостей перебігу туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих», науковий керівник – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна. Отримала диплом магістра медицини з відзнакою.
З лютого 2013 року працює лікарем-фтизіатром на базі Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру
З червня 2013 року працює старшим лаборантом на кафедрі фтизіатрії та пульмонології. 
01.02.2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Режими протитуберкульозної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень з порушенням мікробіоценозу та адсорбтивної функції кишечнику"
Являються куратором студентського наукового гуртка
Науковий доробок: 3 монографії, 32 статі, 56 тез та 4 раціоналізаторська пропозиція.