Студентський гурток

На кафедрі фтизіатрії та пульмонології функціонує студентський науковий гурток (СНГ), засідання якого проводяться 1 раз на місяць. 

За роботу студентського наукового гуртка відповідає асистент Підвербецька О.В., староста СНГ кафедри – Сака А.А., студентка 5 курсу.

Усі викладачі кафедри під час навчальних занять зі студентами пробуджують зацікавленість до фтизіатрії, підкреслюючи пріоритети українських вчених щодо їх внеску в розвиток фтизіатричної науки та практики, залучають у сферу наукової та практичної діяльності в позаурочний час (заохочують студентів до наукової роботи, участі у міжнародних, регіональних наукових конференціях, олімпіадах з фтизіатрії та пульмонології – внутрішньовузівського, регіонального і всеукраїнського рівнів). На лекціях та практичних заняттях ознайомлюють студентів та лікарів-інтернів з державним законодавством по профілактиці туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання. Постійно проводиться виховна і роз'яснювальна робота з невстигаючими студентами, надається допомога в опануванні знань з «Фтизіатрії та пульмонології».

СНГ відвідують студенти 4, 5, 6 курсів медичних факультетів №1, 2 та стоматологічного.

Студенти знайомляться зі структурними підрозділами обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, інфраструктурою окремих відділень, історією розвитку та функціонування кафедри. Регулярно освічуються новітні здобутки науково-технічного прогресу, досягнення фтизіатричної науки, сучасні погляди на діагностику та лікування туберкульозу, разом із гуртківцями проводяться клінічні обходи у фтизіотерапевтичних відділеннях. Студенти ознайомлюються із сучасними поглядами на діагностику та лікування туберкульозу, диференційну діагностику з неспецифічними захворюваннями, беруть участь у клінічних обходах .

Студенти, які відвідують заняття гуртка, активно працюють з літературою, готують доповіді з актуальних питань фтизіатрії та пульмонології.

На кафедрі розроблено план проведення клінічних та медико-соціальних досліджень, вивчення, реферування та аналізу наукових джерел для студентів наукового гуртка, що беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи, результати якої впроваджуються в заклади практичної охорони здоров’я міста, публікуються в наукових виданнях.

Гуртківці щороку беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та студентських наукових конференціях, де неодноразово займали призові місця, а також у міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих вчених БДМУ, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних наукових форумах та симпозіумах.

На кафедрі щороку проводиться І етап олімпіади з фтизіатрії, переможці якого неодноразово ставали призерами ІІ етапу.
ĉ
Кафедра фтизіатрії та пульмонології (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
11 жовт. 2014 р., 02:50